bahörmət


bahörmət
f.ə. hörmətli, möhtərəm

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.